Search form

MARCOS 9:49

49’Nɨdukɨꞌɨyɨ ja Dios yja̱a̱ꞌy nøjkx ayoꞌomba̱a̱ty ya̱ na̱xwiiñ, jøts ku døꞌøn jadeꞌen tpa̱a̱ty tꞌixy wɨnets ja nøjkx jawaanɨ øy pyɨdsømnɨ. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ndejɨnt nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt ejxɨm ja jɨyujk yøxy ku ja ka̱a̱n ja møøt yiktamɨyoxɨ, jawaanɨ øy ja nøjkx pyɨdsømnɨ.