Search form

MARCOS 9:6

6Tø ja pyabøjkpɨtøjk wyɨnaty yjanchøꞌøgɨdyøjkɨnɨdɨ, kaꞌap ja yꞌukwɨnma̱a̱ꞌnbya̱tnɨdɨ sa̱ ja tnøjmɨdɨt ja Jesús paty ja Pedro jadeꞌen nugo yꞌukwa̱na̱a̱.