Search form

MARCOS 9:9

9Xjats ku ja chooꞌnɨdøø jam kojpkøjxp ku ja kyɨda̱knɨdɨ, wɨnets Jesús ja tyaꞌanaꞌamɨdøø, jøts ja kaꞌap pøn ttamɨmadya̱ꞌa̱ktɨt midi ja wyɨnaty tø tꞌejxtɨ, jaanɨm ja tmadya̱ꞌa̱kyøꞌødyɨt kunɨm ja køꞌøm ooꞌkpɨ jutjøtpy pyɨdsøꞌømt jadɨgojk, jaa pøn myøjkudanaabyɨꞌajtpy ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy.