Search form

MATEO 1:11

11Jøts ja Josías tꞌuna̱ꞌjkꞌaty ja Jeconías, namay jaꞌadɨ møøt yꞌuch myɨguꞌuktɨ. Wɨnet ets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ɨdøꞌøn yiknajtswa̱ꞌwɨgyøjxtøø jam jaduꞌukpɨ etjotp midi yiktejp Babilonia.