Search form

MATEO 1:20

20Ɨxam ɨdøꞌøn ja wyɨnaty jadeꞌen wyɨnmay ku ja ojts aguma̱a̱ꞌyꞌampy tyukꞌijxyɨ ja Dios yꞌa̱nkɨlɨs jøts ja ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―José, metsxɨ mdeetyꞌamøjɨp ja David, kidits mdsøꞌøgɨ, møøt amajtskɨ yø María. Yikaxøꞌøkwampy mutskuꞌnk tuꞌuk, Dios yꞌEspíritu Santo jadeꞌen myøkꞌa̱jtɨn tyikwɨngaxøꞌøkp.