Search form

MATEO 10:14

14Jøts ku pøn mgagupøkɨdɨt, uk kaꞌ pa̱a̱t tmadowa̱ꞌa̱ndɨ pønɨ sa̱ me mjawa̱ꞌa̱ñ, pɨdsømdɨts jam jaꞌabɨ tøjkjotp uk jaꞌabɨ ka̱jp. Wɨnaptɨ ja puꞌux midi jam mdekyøjxp, jøts jadeꞌeñɨ xukꞌejxtɨt jøts ku jadeꞌeñɨ tø mnañɨwa̱ꞌa̱chɨdɨ.