Search form

MATEO 10:15

15Øts ɨdøꞌøn wa̱mp ku wyɨnaty yja̱ꞌa̱ty ja tɨɨdyuꞌunɨn, neꞌegɨ kajaa yø yjadeꞌembɨ ja̱a̱ꞌy ja ayoꞌon tyimbya̱a̱ttɨt, jøts nɨgɨdi jadeꞌen yꞌayoꞌomba̱a̱ttɨt neꞌegɨ ja kawɨndɨy ja̱a̱ꞌdyɨ pøn jam tsɨnaadyøø jam Sodoma jøts jam Gomorra.