Search form

MATEO 10:17

17Øyɨm xꞌejxtɨt, øyxɨ døꞌøn ja̱a̱ꞌy mgøya̱kɨdɨt ma̱ kudunktøjk jamdɨ, jøts myikwɨnwoptɨt myikjøpwoptɨt jam tsa̱ptøjkjotp.