Search form

MATEO 11:10

10Ja Juan ɨdøꞌøn jadeꞌen yiknɨga̱jpx ku wya̱ꞌa̱ñ Dios kyajpxy yɨdeꞌen:

Ngajxjawyenɨp øts, uꞌnk, ja ngugajpxy tuꞌuk,

jøts ja ja̱a̱ꞌy ja wyɨnma̱a̱ꞌñ ja tyiktøøjɨt tyiktuuda̱a̱jkɨt, jøts mets ja mꞌɨxpøjkɨn yikjøpꞌext.