Search form

MATEO 11:22

22Øtsts ya̱m wa̱mp jøts ku nøjkx ja tɨɨdyuꞌunɨn ñaxy, mguꞌayowɨp meets ja jɨnaxy, nɨkaꞌap ja neꞌegɨ jadeꞌen yꞌayoꞌodɨt pøn tsɨnaadyɨp jam Tiro jøts Sidón.