Search form

MATEO 11:24

24Øtsts ɨdøꞌøn tyimwya̱mp ku wyɨnaty ja tɨɨdyuꞌunɨn ñaxy, neꞌegɨ yikxon mee neꞌegɨ mja̱a̱ktyimyꞌayoꞌonba̱a̱tt, jøts nɨgɨdi jadeꞌen pøn jaty tsɨnaadyøø jam Sodoma.