Search form

MATEO 11:4

4Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yꞌadsojɨmbijty:

―Nøjkxtɨ jøts jadeꞌen xukmadoꞌodɨt ja Juan sa̱ jaty ti jaty mꞌejxtɨp mnɨja̱ꞌwɨdɨp.