Search form

MATEO 12:37

37Pønɨ sa̱ ja mꞌayuujk pønɨ sa̱ ja mwɨnma̱a̱ꞌñ, nayɨdeꞌents myiktɨɨdyuꞌundɨt, nay jaꞌ myiktapøkyꞌejxtɨp, nay jaꞌats mgayiktapøkyꞌejxtɨp.