Search form

MATEO 12:38

Ku ja kaꞌøyja̱a̱ꞌy tꞌamɨdowdɨ jøts yiktukꞌejxtɨt ja mɨla̱grɨ

38Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja fariseotøjk ñɨma̱a̱jyøø møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ:

―Wɨndsøn, jaꞌ øø nꞌejxwampy jøts øøts xukꞌext tuꞌugɨn ja mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn, pønɨ janch ku mjanchdiosuꞌngɨ: