Search form

MATEO 12:42

42Nayɨ pɨdøꞌøkp nayɨdeꞌen ja wɨndsøndøꞌøxy ku tɨɨdyuꞌunɨn xøøw, ku ya̱ꞌa̱t na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy yiktɨɨdyuꞌundɨt jøts pyøky ja yiktanɨꞌøønɨdɨt; kumɨ jagam et ja ojts chøøñ, jøts ja ojts jadɨneꞌen tnɨmiñ ja Salomón ku ja tpatmadoowa̱jnɨ ja kya̱jpxwejɨn, ɨxya̱ts jaduꞌuk midi jawaanɨ tnɨja̱ꞌwɨp jøts nɨgɨdi jadeꞌen Salomón, jøts kaꞌap meets ja xmøjpɨkta̱ꞌa̱ky.