Search form

MATEO 12:45

45Xjats ja chøøñ, jøts ja tja̱a̱ktyimyꞌatsway ja nɨwɨxujk ja myɨmɨkuꞌ midi jawaanɨ kaꞌøydɨ, jøts ja nɨdukɨꞌɨyɨ ttatøkɨdɨ ja ja̱a̱ꞌy, tsɨnaadya̱a̱jk ja tyikwa̱ꞌa̱ndɨ. Nayɨdeꞌents ɨdøꞌøn yø kawɨndɨy ja̱a̱ꞌy yja̱ttɨt.