Search form

MATEO 12:46

Ja Jesús tya̱a̱k jøts ja yꞌuch

46Ɨxam ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty jadeꞌen tmɨgajpxñɨm ja ja̱a̱ꞌy, ku ja tya̱a̱k yja̱ꞌjty jøts yꞌuchtɨ myɨguꞌuktɨ. Japyɨ ja ojts tøkꞌaguiꞌpy yꞌawejxtɨ, jaꞌ ja tyimyjamɨga̱jpxwa̱ndɨp.