Search form

MATEO 13:14

14Jadeꞌen ɨdøꞌøn ɨxya̱m tyimyja̱tɨ sa̱m wya̱a̱ñ ja Isaías ja Dios kyugajpxy, ku ja yɨdeꞌen wya̱a̱ñ:

Mjadyimyjamadoꞌodɨp jøts kaꞌ xnɨmadoꞌodɨt;

mjadyimyjaꞌejxtɨp jøts jadeꞌen mja̱ttɨt sa̱m pøn ti tkidyimyꞌijxñɨm.