Search form

MATEO 13:15

15Nɨsudsoꞌampy yø yjadeꞌembɨ ja̱a̱ꞌy kyaꞌukmadoonɨdɨ ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn,

tum kaꞌøy tnɨmadowdɨ,

jøts wɨmbeets kugoots yꞌejtnɨdɨ;

kaꞌap ja wyeen ttawɨnꞌejxtɨ,

nɨkaꞌap ja tya̱tsk ttamadowdɨ,

nɨkaꞌap ja kyuba̱jk yja̱ꞌgyukɨdɨ,

jøts nɨ øts xkanɨmendɨ øyɨk øts ɨdøꞌøn nyiktsoꞌoktɨt.