Search form

MATEO 13:53

Ku ja Jesús yja̱ꞌjty jadɨgojk Nazaretɨt ka̱jpjotp

53Xjats ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jadeꞌen tnɨmadya̱kꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ, wɨnets ja jam chøøꞌñ