Search form

MATEO 14:24

24jøts ja ba̱rkɨ ɨxjamnɨ ja mejkyujkꞌa̱m jagamnɨ ja wyɨnaty. Janch jadiꞌiñɨ ja jam yikwɨbejpyøꞌøñɨ ku ja nøø tyojmjɨꞌɨky, jadeꞌenꞌampy ja poj myiñ midi ja ñøjkxtɨp.