Search form

MATEO 14:35

35Xjats ku ja ja̱a̱ꞌy tꞌejxka̱ptɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús pøn jaty jam kuga̱jpꞌa̱jttɨp, jaꞌats ja ayuujk tyikyøꞌødyøø, jøts tnɨja̱ꞌwɨgyøjxtøø pøn jaty jam tsɨnaadyɨp jaꞌabɨ et, jøts ja tyikmendøø nɨdukɨꞌɨyɨ pyama̱a̱ꞌy ma̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty.