Search form

MATEO 14:5

5Jøts ɨdøꞌøn ja Herodes tyimyjayikꞌookwa̱ꞌa̱ñ ja Juan, ja mayja̱a̱ꞌyts chøꞌjkɨp; kumɨ tyumnɨja̱ꞌwɨdɨp jaꞌ jøts ku ja Juan tum ja Dios yjaꞌ tka̱jpxɨ.