Search form

MATEO 15:14

14Ɨxma̱tstɨ; jadeꞌen yja̱ttɨ sa̱m ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy ttuuꞌwa̱wdɨ ja myɨwɨna̱p ja̱a̱ꞌdyɨ. Jøts ku ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy tjanchꞌuktuuꞌway ja myɨwɨna̱p ja̱a̱ꞌy, kuts jut ja tpa̱a̱ttɨt namajtskts ja jap kyuna̱xtɨt.