Search form

MATEO 15:19

19Jam ja a̱mjotp chøøñ ja kaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ ku ja̱a̱ꞌy myɨguꞌuk tyikꞌøøky, ku ja̱a̱ꞌy ñɨya̱a̱ꞌy uk ñɨdøꞌøxy tpøjkxɨ, ku ja̱a̱ꞌy kyawɨndɨy wɨnma̱a̱ꞌñ tyiktuñ, ku ja̱a̱ꞌy myeech, ku ja̱a̱ꞌy tya̱a̱yɨ, jøts ku ja̱a̱ꞌy øy ti tumjɨwɨmbet tmadya̱knaxy.