Search form

MATEO 15:20

20Yø yjadeꞌembɨ wɨnma̱a̱ꞌñ ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy yikpøkpyajtɨdɨp; jøts kidi yøꞌøjɨp ku ja̱a̱ꞌy tkatuñ jadeꞌen ja wɨndsøꞌjkɨn ku tkapujy ja kyøꞌ ku kyaawya̱ꞌa̱ñ.