Search form

MATEO 15:22

22Jøts tuꞌuk ja tøꞌøxyøjk myiiñ midi tsoꞌomp cananea, midi jam wyɨnaty tsɨnaapy jaꞌabɨ etjotp, jøts ja tnɨmiñ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, yɨdeꞌen ja møkꞌampy tnɨma̱a̱y:

―¡Wɨndsønꞌa̱jtɨm, metsxɨ rey David mꞌuꞌnkꞌa̱jtɨp mꞌa̱pꞌa̱jtɨp, ayoꞌejxk øts! Yø nøøx øts ɨdøꞌøn ja mɨkuꞌ tø tyatøjkɨnɨyɨ, jøts yøꞌ møk yjanchyikꞌayojɨp.