Search form

MATEO 15:31

31Janch ñɨgyuma̱a̱p ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy ja tyimyja̱ꞌwɨdøø ku ja jadeꞌen tꞌejxtɨ yꞌawijy ja uum ja̱a̱ꞌy, jøts ku kyøꞌ ja myøkpøktɨ pøn køma̱ꞌa̱ttɨ, jøts ku yøꞌøyjøꞌøktɨ pøn tekmya̱ꞌa̱ttɨ, jøts ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy wyɨnꞌejxwa̱ꞌkxtɨ. Xjats ja tjanchtukmøja̱ꞌwɨdøø ja Dios Teety pøn ja Israelɨt ja̱a̱ꞌy Diosꞌa̱jtɨp.