Search form

MATEO 15:32

Ku ja Jesús tyika̱a̱y ja ñɨmakta̱xk milbɨ ja̱a̱ꞌy

32Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tya̱xtsøøy ja pyabøjkpɨtøjk jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Njanchꞌayoꞌijxpy øts yø ja̱a̱ꞌy, tɨgøøk xøøw øts yø kujk xmøøtsɨnaañɨdɨ, jøts tø ja kyaaky kyøjxnɨdɨ. Kaꞌ øts yø ayuu ngaxwa̱ꞌa̱ndɨ jam tyøjkwɨndum, kuts yø jadiꞌiñɨ tuuꞌa̱jy yꞌukjotkøjxnɨdɨt.