Search form

MATEO 15:33

33Xjats ja pyabøjkpɨtøjk ñɨma̱a̱jyɨyɨ:

―¿Ma̱ts ya̱ jadɨneꞌen nbøjkɨn ja kaaky ja jɨɨꞌkxy jøts yø mayja̱a̱ꞌy jadɨneꞌen kyaꞌadyɨt, jøts nɨpønts ya̱?