Search form

MATEO 15:6

6jøts ku jadeꞌen pøn wya̱ꞌa̱ñ, kaꞌats tyeety tya̱a̱k ja tꞌukpudøjkɨñɨ. Jadeꞌents meets ja Dios kyutujk xkaꞌukmøjpɨkta̱a̱jknɨyɨ jøts meets ja mgostumbrɨ xyikmajada̱knɨ.