Search form

MATEO 16:17

17Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Mets Simón ɨdøꞌøn janchja̱a̱kxøñɨm, Jonás mya̱jnkuꞌnk, kaꞌ pøn ja̱a̱ꞌyɨp mets yø jadeꞌen mdukꞌejxɨp, ja Dios Teetyxɨ døꞌøn yø jadeꞌen mduknɨja̱ꞌwɨyɨp pøn jap tsa̱jpjøtpy.