Search form

MATEO 16:23

23Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨwa̱ꞌkjɨmbijty ja Pedro, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―¡Mets mɨkuꞌ jɨwa̱ꞌa̱k, majtstutk øts!, nugo mets mjanchyikꞌaduktɨ. Kaꞌ mets jadeꞌen mwɨnmay sa̱m Dios Teety wyɨnmayɨn, jadeꞌen me mwɨnmay sa̱m øy pøn na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy.