Search form

MATEO 16:25

25Pønts kajadeꞌenduñɨm nayꞌejxɨp, nɨwɨndem ja tkapa̱a̱ty ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn; jøts pøn ø xkuꞌayoꞌomba̱jtɨp, jaꞌ ɨdøꞌøn tpa̱a̱tp ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn.