Search form

MATEO 16:26

26¿Ja ti ja ñɨwya̱ꞌa̱nt øy ja ja̱a̱ꞌy tjajaꞌbøjkixy ja na̱xwiiñꞌa̱jtɨn, jøts ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn neꞌegɨ wyɨndɨgøy? Jabɨ kaꞌaxɨ mɨba̱a̱t ja ñɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn ja tkujuꞌuty.