Search form

MATEO 16:28

28Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku ya̱ ja wɨna̱a̱gɨndɨ pøn kaꞌooktɨp kunɨm ja jawyeen tyimyꞌukꞌejxtɨt ku ø nmɨmeꞌent ja Dios Teety kyutujk midi yja̱a̱ꞌy ja tyanɨtanaapy.