Search form

MATEO 16:4

4Yø tsaachkaꞌøyja̱a̱ꞌy øts ɨdøꞌøn jadeꞌen xꞌamɨdoodɨp jøts yiktukꞌejxtɨt ja mɨla̱grɨ; jaꞌayɨts jaduꞌuk yꞌukyiktukꞌejxnɨdɨt nayɨdeꞌen sa̱ ja Dios ttuuñ ja Jonás.

Xjats ja twɨnwa̱ꞌktuujty, jøts ja tyuuꞌdøjkɨyɨɨꞌñ.