Search form

MATEO 16:8

8Myadoow ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jaꞌ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―¿Tigøjxp ku jadeꞌen mwa̱ꞌa̱ndɨ jøts ku mdsa̱pkaaky kyaꞌettɨ? ¡Nɨwɨneꞌenɨn meets ja janchja̱ꞌwɨn xkidyimyjagyepy!