Search form

MATEO 17:1

Ku ja Jesús adsuꞌjky yꞌatstɨga̱jch, amuum chama̱mbøjkɨjxy

1Xjats ku kyɨdudujk xøøwꞌa̱jty, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tmøødɨyɨɨꞌñ ja Pedro, jøts ja Juan møøt ja yꞌa̱jch Jacobo, jøts ja ojts ñøjkxtɨ ma̱ ja kojpk jam janch køjxp;