Search form

MATEO 17:13

13Jaanɨmts ja pyabøjkpɨtøjk ja tja̱ꞌgyukɨdøø, jøts kudam ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja jaꞌ tyamɨmadya̱ꞌa̱gyɨdɨ ja Juan Bautista ku ja Elías tijy tø yꞌatsmengojmɨ.