Search form

MATEO 17:15

15―Me teety, ayoꞌejxɨk øts nꞌuꞌnk, adsuꞌjky adsuꞌjky møꞌødyɨ pa̱ꞌa̱m yø pya̱a̱dyɨyɨ jøts tsaachꞌijxyɨm tyuñɨyɨ; atsna̱xkɨda̱kp mayꞌojk jam jønjotp, uk nøøjøtpy pa̱a̱t ñødøkɨ.