Search form

MATEO 17:20

20Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdɨ:

―Jaꞌagøjxp ku mjanchja̱ꞌwɨn kyamøkɨdɨ. Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ ku jeexyɨp ja mjanchja̱ꞌwɨn ñɨyjadeꞌen xmøøtꞌa̱ttɨ sa̱m morta̱s pa̱jkɨn, øyts meets yø kojpk xnøjmɨt: “Jɨwa̱ꞌa̱k ya̱ jøts mnøjkxt abikytsoo”; jɨwa̱ꞌa̱kpts ja kojpk. Kaꞌ mee ti mgamayɨt ku janchja̱ꞌwɨn møk xjanchmøøtꞌa̱ttɨt.