Search form

MATEO 17:21

21Yø yjadeꞌembɨ mɨkuꞌ ja yø iiy pyɨdsimy ku Dios nꞌajotꞌa̱jtɨnt, ku nꞌama̱a̱yꞌa̱jtɨnt ngaguga̱a̱ꞌyɨnt ngaguꞌuujkaꞌant.