Search form

MATEO 17:5

5Nay ɨxamnɨm ja Pedro jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ ku ja yoots jam yja̱ꞌjty janchyikwɨnꞌooꞌkpɨm, jøts ja tukɨꞌɨyɨ tyikꞌadɨgøøy; jøts jap yootsjøtpy ja Dios Teety yꞌayuujk yikmadøøy ku yɨdeꞌen wya̱ꞌa̱ñ:

―Nꞌuꞌnk øts ɨdøꞌøn ya̱ꞌa̱t, yøꞌ øts ɨdøꞌøn nja̱a̱ktajotkujkꞌajtpy. Mɨmadowdɨ pønɨ sa̱ wya̱ꞌa̱ñ.