Search form

MATEO 17:9

9Jøts ja kyɨda̱knɨdɨ, ku kojpkøjxp choondɨ, jamts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja møkta̱ꞌa̱ky yꞌanaꞌamɨdøø:

―Kidi yø pøn xamɨmadya̱ꞌa̱ktɨ midi tø xꞌejxtɨ, jaanɨm ku øts wyɨnaty tø njujkpyiky jadɨgojk.