Search form

MATEO 18:1

Pøn ɨdøꞌøn jawaanɨ møj ma̱ Dios ja yja̱a̱ꞌy ja kyutujk ttanɨtanɨ

1Ñɨñayɨ wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús pyabøjkpɨtøjk ñɨmejnɨyɨ, jøts ja ojts yiktɨɨyɨyɨ:

―¿Pømbɨ øø nɨduꞌugɨn ja tyimyꞌukmøjtøkɨp ku ja mgutujk xyikna̱xkɨda̱ꞌa̱kt?