Search form

MATEO 18:12

12’¿Sa̱ mee mꞌukwa̱ꞌa̱ñ? Ku ja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty tmøøtꞌaty nɨmagøꞌpxy ja borreegɨ, jøts kuts ja tuꞌuk tyɨgøꞌøty, ¿ti kaꞌap ja tꞌatsꞌɨxa̱ꞌa̱t? Kuwa̱nɨxɨ ja jam kojpkøjxp tyikta̱ꞌa̱nt ja ñɨmaktaꞌpxy myakta̱xujkpɨ, jøts ja tꞌatsꞌɨxa̱ꞌa̱t midi tø tyɨgøy.