Search form

MATEO 18:13

13Kuts ja tpa̱a̱tt, neꞌegɨ tyaxonda̱ꞌa̱kpts jaꞌ midi tø yꞌuktɨgøy jøts nɨkaꞌap ja jadeꞌen neꞌegɨ yiktaxonda̱ꞌa̱ktɨ ja ñɨmaktaꞌpxy myakta̱xujkpɨ midi kadɨgøødyɨp.