Search form

MATEO 18:16

16Kuts mgagupøkɨt ku kaꞌ mmadoowa̱ꞌa̱nɨt, wɨnets tuꞌuk majtsk ja̱a̱ꞌy xwa̱a̱dsoꞌot jøts ja tꞌejxtɨt tnɨja̱wɨdɨt pønɨ sa̱ jam pøn wya̱ꞌa̱ñ.