Search form

MATEO 18:17

17Kuts ja kyayikmøjpɨkta̱kmɨdɨt, wɨnets xukmadoꞌot ja mayja̱a̱ꞌy pøn tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja Dios; jøts ku nɨ jaꞌba̱a̱t kyayikmøjpɨkta̱kmɨdɨt, wɨnets ja jadeꞌen xpɨkta̱ꞌa̱ktɨt sa̱m ja ja̱a̱ꞌy pøn Dios tkajanchja̱ꞌwɨdɨp, uk jadeꞌen sa̱m yikugubajtpɨtøjk yikwa̱ꞌa̱ndɨ yiktejtɨ.